31.12.2012 Değerleme Kurları

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012  yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir. ( VUK GT 423 )

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2012 yılı sonu sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 130 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri No’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2012 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

31.12.2012 tarihinde 4. geçici vergi dönemi ve 2012 yılı için yapılacak değerlemeler için bazı yabancı para cinsleri itibarıyla değerleme kurları şöyle:

31.12.2013 kurları için lütfen bakınız >>>>>>

 

DÖVİZLER KUR (TL)
1 Amerikan Doları 1,7826
1 İngiliz Sterlini 2,8708
1 İsviçre Frangı 1,9430
100 Japon Yeni 2,0656
1 Kanada Doları 1,7919
1 Euro 2,3517
EFEKTİFLER KUR (TL)
1 ABD Doları 1,7814
1 İngiliz Sterlini 2,8688
1 İsviçre Frangı 1,9401
100 Japon Yeni 2,0580
1 Kanada Doları 1,7853
1 Euro 2,3501

Bir Cevap Yazın