2014 ‘de Kira Gelirinin 3.300 Lirası İstisna

konut istisna 2014Gelir Vergisi Kanununun 25. maddesinin 3 numaralı bendi hükmüne göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın belli bir tutarı gelir vergisinden istisnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

Ayrıca, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

31.12.2013 Tarih ve 285 seri numaralı gelir vergisi genel tebliği ile 2014 yılı konut kira gelirleri istisnası yıllık 3.300 TL olarak belirlendi. Dolayısıyla, konut kira geliri sahipleri, 2014 yılında aylık 275 TL ve altında kira geliri elde ediyorlarsa beyanname vermek zorunda olmayacaklar.

Yıllar itibarıyla istisna tutarları için bakınız >>>>

Bir Cevap Yazın