Gündemden Kalanlar Tümünü görüntüle

Yargı Kararları Tümünü görüntüle

Elektronik Ortamda Beyanname Vermeyene Uygulanacak Ceza (Vergi Mhk. Kar.)

Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde; bilginin verilmesi için tayin olunan süre içerisinde yerine getirilmemesi,…

Seçilmiş Yargı Kararları VergiDergisi’nde… Çok Yakında!

Seçilmiş Yargı Kararları VergiDergisi’nde… Çok Yakında!

Çok yakında seçilmiş, özellikli, başvuru kaynağı niteliğinde yargı kararları VergiDergisi'nde...…

Yeni TTK Tümünü görüntüle

Zaman daraldı. Yeni TTK hükümleri de dikkate alınarak fatura, irsaliye ve dekont gibi diğer resmi evraklar 1.1.2014 den itibaren yeni şekliyle düzenlenecek.…

Yeni TTK'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 39. maddenin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde aşağıdaki bilgilerin…

Diğer taraftan ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi durumunda ise sorumlular 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile tazyik olunacaklar.…

Devamı YENİ TTK

Yeni Ticaret Kanununa Göre Tutulacak Defterler

Muhasebede Eski Usule Devam

Ya Sermaye Artırımı Ya Fesih

Fon Varsa, Nakit Sermaye Artışına İzin Yok

Bağımsız Denetimde Dağ Fare Doğuracak Gibi Görünüyor

SGK Tümünü görüntüle

Yerli Yabancı Çalışana Prim Teşviği Var…

Yerli Yabancı Çalışana Prim Teşviği Var…

Sadece 6111 Sayılı Kanun'daki teşvikten değil, bütün istihdam teşviklerinden yerli ve yabancı çalışanlar için yararlanmak mümkün. Bunun için çalıştırılan yabancıya çalışma izni alınmış olması…

Dergiler Tümünü görüntüle

Vergi Dünyası Ocak 2014 İçindekiler

Vergi Dünyası Ocak 2014 İçindekiler

Bu bölümde, aylık olarak Maliye Hesap Uzmanları Derneği tarafından yayınlanan, Vergi Dünyası Dergisi ‘nin “içindekiler” bilgisini bulabilirsiniz. Makalelere ulaşmak içinhttp://www.vergidunyasi.com.tr adresinden abone olmalısınız……

Vergi Sorunları Dergisi Ocak 2014 İçindekiler

Vergi Sorunları Dergisi Ocak 2014 İçindekiler

Bu bölümde, aylık olarak Gelirler Kontrolörleri Derneği tarafından yayınlanan Vergi Sorunları Dergisi ‘nin “içindekiler” bilgisini bulabilirsiniz. Makalelere ulaşmak içinhttp://www.vergisorunlari.com.tr adresinden abone olmalısınız….…

LY Mevzuat Dergisi Ocak 2014 İçindekiler

LY Mevzuat Dergisi Ocak 2014 İçindekiler

Bu bölümde, aylık olarak yayımlanan Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi ‘nin “içindekiler” bilgisini bulabilirsiniz. Makalelere ulaşmak için http://www.lebibyalkin.com.tr adresinden abone olmalısınız.…

Vergi Dünyası Aralık 2013 İçindekiler

Vergi Dünyası Aralık 2013 İçindekiler

Bu bölümde, aylık olarak Maliye Hesap Uzmanları Derneği tarafından yayınlanan, Vergi Dünyası Dergisi ‘nin “içindekiler” bilgisini bulabilirsiniz. Makalelere ulaşmak içinhttp://www.vergidunyasi.com.tr adresinden abone olmalısınız……

Özel Dosyalar Tümünü görüntüle

Güncel Yeniden Değerleme Oranı 2013

Güncel Yeniden Değerleme Oranı 2013

Maliye Bakanlığı bu hüküm çerçevesinde her yıl itibarıyla yeniden değerleme oranını Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile yayımlamaktadır. Aşağıda Maliye Bakanlığı'nca yıllar itibarıyla yayımlanmış yeniden değerleme…

Güncel Değerleme Kurları 30.09.2013

Güncel Değerleme Kurları 30.06.2013

Gayrimenkullerin Sat-Geri Kirala İstisnası

Elektronik Ortamda Beyanname Vermeyenlere Kesilecek Cezalar

Ba Bs Düzeltmelerinde Daha Az Ceza

Yatırım Teşvik Tümünü görüntüle

OSB de Bedelsiz Arsa Tahsisinde Süre Uzatıldı

OSB de Bedelsiz Arsa Tahsisinde Süre Uzatıldı

Organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisine ilişkin süre uzatıldı.…

Yatırım İndiriminde Anayasa Mahkemesi Kararı Etkisi

Transfer Fiyatlandırması Tümünü görüntüle

Transfer Fiyatlandırması Dökümanlarınız Hazır mı ?

Transfer Fiyatlandırması Dökümanlarınız Hazır mı ?

Bilindiği üzere 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi…

Transfer Fiyatlandırmasının Gereklilikleri

Serbest Bölgeler Tümünü görüntüle

Serbest Bölgeden Türkiye’ye Mal Çekmek Binde 4 Pahalandı

Serbest Bölgeden Türkiye’ye Mal Çekmek Binde 4 Pahalandı

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda değişiklik yapan 2 maddesi yürürlük ve yürütme maddeli 5946 Sayılı Kanun,…

YMM ‘ler Serbest Bölge Faaliyetlerini de Tasdik Edecek

Yeni Borçlar Kanunu Tümünü görüntüle

Borçlar Kanunu Çıktı Kiracılar Yaşadı

Borçlar Kanunu Çıktı Kiracılar Yaşadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 11 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6098 Sayılı Türk Borçlar…

Yeni Borçlar Kanunu Tasarısı TBMM ‘de Kabul Edildi